ljubavna magija i hodzini zapisi za ljubav
ljubavna magija i hodzini zapisi za ljubav

Hodžini zapisi za ljubav su vrsta amajlije napravljeni prema drevnim tradicijama Islama. Hodžini zapisi za ljubav sadrže šifre određenih informacija o osobi kao i tačnu radnju koju pisana molitva treba izvršiti. Izrada Hodžinih zapisa i talismana zahteva mnogo znanja o molitvenom kodiranju podataka za određenu osobu.

Ponekada, pravljenje Hodžinog zapisa traje dugo. Sve zavisi od broja molitvi koje treba pročitati i brojem dana u kojima treba obaviti namaz.

Različiti zapisi i talismani se prave u različite dane u sedmici. Ovo se odnosi na ime, datum rođenja osobe za koju je namenjen Hodžin zapis, kao i lokaciju zvezda u datom trenutku.


Prema velikom sufijskom učitelju Al-Buniju, Hodžin zapis za ljubav sadrži veoma delotvornu energiju. U većini slučajeva koristi se i za zaštitu od nekih oblika negativnih napada, kao što su Džini i crna magija.

Hodžin zapis je energetski predmet, u kombinaciji sa odgovarajućim tekstom-molitvom iz Kur’ana. Piše se Arapskim pismom sa posebnom vrstom tinte.

Hodžini zapisi deluju i na daljinu, i onda kada osoba nema kontakt sa osobom kojoj je zapis namenjen.


Poput drugih amajlija i talismana, Hodžini zapisi se osim za ljubav, takodje mogu koristiti i za sve oblike zaštite.

U zavisnosti od problema osobe, Hodžin zapis je svaki put drugačiji. Neki mogu sadržati samo fraze iz Časnog Kur’ana, dok su drugi puni magijskih kvadrata.

Neki Hodžini zapisi se moraju pisati posebnim mastilom, a neki se moraju potapati u Arapski Misk. Može se pisati ili gravirati na zlatnim, srebrnim ili bakrenim pločama ili na pergament papiru.

Hodžini zapisi za ljubav se obično pišu na Pergamentu a zatim se određene molitve izgovaraju određeni broj puta.

Hodžin zapis za ljubav se ne mora nositi sa sobom jer se čuva u za to određenim kutijama koje se kasnije odlažu na specifična mesta u Džamiji.

Da bi se zapis napisao po svim pravilima Islama, Hodža mora poznavati Arapsko pismo kao i tajne poruke Kur’ana koje običan čovek ne može da uoči.

Zapis izradjuje duhovna osoba koja se u potpunosti pridržava uputstava Kur’ana. U principu, ti ljudi su Hodže. Ne postoji ženski Hodža i zapise može praviti samo muškarac.


Ovde želim još jednom naglasiti da svaki pokušaj da se napravi Hodžin zapis za ljubav, bez potrebnog znanja neće imati nikakve koristi.

Izrada Hodžinog zapisa zahteva mnogo znanja i ponekada proces pravljenja traje nekoliko dana.

Takođe, način, vreme i mesto upotrebe Hodžinih zapisa za ljubav su individualni i strogo definisani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *